Aikaisempien vuosien teemat

Vuoden 2020 kampanjan teema oli naisiin kohdistuva vihapuhe. Kampanjassa keskityimme erityisesti rodullistettuihin ja maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvaan vihapuheeseen.

Vuoden 2019 kampanjan teema oli jokaisella on oikeus tukeen, jolla haluttiin viestiä jokaisen väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneen oikeudesta saada apua ja tukea väkivallan muodosta riippumatta. Jokaisella väkivaltaa kohdanneella on oma tarinansa, oli sitten esimerkiksi asunnoton, maahanmuuttajataustainen, seksuaalivähemmistöön kuuluva, ikääntynyt, nuori tai vammainen nainen.

Vuoden 2018 kampanjan teema oli seksuaalisuutta loukkaava väkivalta parisuhteessa. Teemalla osallistuttiin ajankohtaiseen #metoo -keskusteluun, ja korostiitsemääräämisoikeuden ja suostumuksen periaatteita parisuhteessa.

Vuoden 2017 Valoa, ei väkivaltaa -kampanja nosti esille lapsen äänen. Teemana oli lapsi turvassa eron jälkeen. Väkivalta on tärkeää huomioida erotilanteissa tapaamis- ja huoltopäätöksiä tehtäessä. Lasta pitäisi kuulla huomattavasti nykyistä paremmin tilanteissa, joissa perheessä on ollut väkivaltaa ennen eroa.

Vuoden 2016 teemana keskityttiin matalan kynnyksen palveluihin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan palveluita, joihin kenen tahansa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneen on helppo hakeutua.

Vuoden 2015 kampanja suunnattiin henkistä väkivaltaa vastaan. Kampanjan teemana ollut pelko tuhoaa rakkauden sisältää yksinkertaisen viestin: Jos pelkäämme sitä ihmistä, jonka odotamme ja toivomme rakastavan itseämme, on jokin vinossa.