2018 Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta parisuhteessa

Vuoden 2018 teema jatkaa #metoo -keskustelua, ja korostaa itsemääräämisoikeuden ja suostumuksen periaatteita parisuhteessa. Vuoden teema on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta parisuhteessa. 


 

Usein Kysytyt Kysymykset

Vuoden 2018 teema on parisuhteessa koettu seksuaalisuutta loukkaava väkivaltamitä  tämä tarkoittaa 

Seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa on kyse itsemääräämisoikeuden  loukkauksesta. Jokaisella on oikeus päättää itse omasta kehostaan ja rajoistaan  sekä siitä, miten, milloin ja kenen kanssa harrastaa seksiä vai harrastaako  ollenkaan. Jos seksi sattuu tai on muuten epämiellyttävää, siihen ei tarvitse suostua. Seksuaalisuus on iloinen voimavara eikä  seksin tulisi olla ahdistavaa, pelottavaa tai väkivaltaista. Mikäli suostumus seksuaaliseen kanssakäymiseen puuttuu, kyseessä on väkivallanteko.  

Suostumuksen kunnioittaminen ja varmistaminen on tärkeää myös parisuhteessa. Parisuhde, aikaisempi suostumus tai avioliitto eivät velvoita seksiin. Jos suostumus on saatu uhkailemalla tai painostamalla, kyseessä on väkivalta. Myös teot, joista ei jää fyysisiä vammoja, haavoittavat syvästi.  

Väkivalta on vallankäyttöä, jonka avulla väkivaltaa käyttävä osapuoli pyrkii hallitsemaan ja  kontrolloimaan toista. Väkivalta voi, etenkin aluksi, olla niin hienovaraista, että sitä on vaikea tunnistaa. Se voi olla fyysistä käsiksi käymistä, mutta myös esimerkiksi nimittelyä, mitätöintiä, taloudellista kontrollointia ja muista ihmissuhteista  eristämistä. Keskeistä väkivallan ilmenemismuodoissa on vallan, hallinnan ja kontrollin  käyttö. Seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallanteossa tekijä tai tekijät  eivät kunnioita uhrin oikeutta päättää itse omasta kehostaan ja  seksuaalisuudestaan.  

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa on esimerkiksi: 

  • seksiin painostaminen uhkailemalla, manipuloimalla tai kiristämällä 
  • painostaminen sellaiseen seksiin, jota et halua 
  • ahdistava koskettelu tai epätoivottu seksuaalinen huomio 
  • seksin kuvaaminen tai kuvien julkaisu ilman lupaa 
  • Seksiin painostaminen ilman ehkäisyä tai kondomin poisotto seksin aikana ilman suostumusta  
  • sammuneeseen  tai nukkuvaan kajoaminen 
  • seksuaalinen väkivalta pelkotilaa hyväksikäyttämällä 
  • raiskaus  

 

 Kuinka yleistä naisiin kohdistuva väkivalta on?  

Tutkimukset osoittavat, että naisten parisuhteissaan kokema väkivalta on  Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma (FRA 2014). Arviolta joka kolmas suomalainen nainen on jossain vaiheessa elämäänsä kohdannut väkivaltaa lähisuhteessaan. Sukupuolittunut väkivalta näkyy tilastoissa erityisesti seksuaalisen väkivallan ja eron jälkeisen väkivallan ja vainon muotoina. Myös vakava, hoitoa vaativa ja kuolemaan johtava lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on tilastoissa selvästi sukupuolittunutta, naisten ollessa näissä luokissa yliedustettuna. Verrattuna muihin Euroopan maihin, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on Suomessa paljon. 

 

Olen nuori ja minulla on huoli ystävästäniMitä voin tehdä? 

Muista, että jos kaverisi on kertonut sinulle kaltoinkohtelun kokemuksestaan seurustelusuhteessa, on se suuri luottamuksenosoitus. Tee hänelle selväksi, ettei hän ole millään tavalla syyllinen tapahtumaan.  Vastuu on aina tekijällä. 

Kun olet jutellut kaverisi kanssa, on hyvin tärkeää rohkaista häntä kertomaan asiasta luotettavalle aikuiselle. Luotettava aikuinen voi olla esimerkiksi oma vanhempi tai vanhemmat, läheinen sukulainen, koulun terveydenhoitaja, kuraattori tai muu henkilökuntaan kuuluva. Hän voi olla myös nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen, kuten nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä tai psykologi. Ahdistavista tilanteista selviää parhaiten, kun saa keskusteluapua ja tukea aikuisilta. Kaverin auttaminen kiperässä tilanteessa voi olla raskasta, joten huolehdi jaksamisestasi ja muista, ettei kaverisi tilanne ole yksin sinun vastuullasi. 

Vaikka ystäväsi kieltäisi sinua kertomasta, tosiystävänä viet asian eteenpäin.  Onhan ystäväsi hyvinvointi ja turvallisuus tilanteessa kaikkein tärkeintä. 

 

Voiko alle 16-nuoren ja täysi-ikäisen seurustelusuhde olla tasavertainen? 

Tilanteessa, jossa alaikäinen on suhteessa aikuisen kanssa, ei nuori  välttämättä ymmärrä tilanteen vahingollisuutta tai epätasa-arvoisuutta. Nuorella on on oikeus ihastua aikuiseen ja nuoruuteen kuuluu  olennaisena osana kokeilunhalu ja uteliaisuus. Aikuisten tehtävä on tarjota nuorelle turvallinen ympäristö  ja aikuinen ei saa olla seksuaalissävytteisessä suhteessa alle 16 –vuotiaan kanssa. Jokaisella onkin oikeus tutustua seurusteluun ja seksuaalisuuteen tasavertaisessa tilanteessa. Aikuisen ja alle 16 –vuotiaan nuoren suhde ei ole tasavertainen, ja aikuinen toimii väärin nuorta kohtaan.  

 

 Älä jää kokemustesi kanssa yksin. Jos jokin asia mietityttäätarvitset apua tai haluaisit keskustellaota yhteyttä 

Ensi-ja turvakodit

Lyömätön Linja

Naisten Linja

Nettiturvakoti

Nollalinja

Nuorten Exit 

Lähteet 

https://www.naistenlinja.fi/tietoa-vakivallasta/vakivallan-muodot/ 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vakivalta