Matkalla väkivaltaisesta ihmissuhteesta irtautumiseen on yksi hyvin tärkeä pysäkki: se hetki, kun väkivallan kokija uskaltaa rikkoa hiljaisuuden ja ottaa väkivallan puheeksi. Väkivaltaan liittyy usein häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka tekevät asiasta kertomisen vaikeaksi. Mutta se hetki, jona väkivaltaa kokenut uskaltaa …

Väkivallasta saa ja pitää kysyä Lue lisää »

Lähisuhdeväkivalta on väkivallan muotona haavoittava niin fyysisesti kuin henkisesti. Jos väkivallan tekijä on uhrille läheinen, on tilanteesta vaikea paeta. Avuttomuuden, yksinäisyyden ja arvottomuuden kokemukset ovat monille väkivaltaisissa lähisuhteissa eläville tuttuja. Lähisuhdeväkivallasta on lähes aina ahdistavaa ja vaikeaa kertoa ulkopuolisille, mutta …

Vertaistoiminta voi olla turvasatama lähisuhdeväkivallan uhreille Lue lisää »

Du hör att en vuxen skriker. På andra sidan ditt vardagsrum träffar någon eller något väggen. Du tar några steg närmare grannlägenheten, men du kan ändå inte tyda vad som pågår. Då kommer gråten. Ett barn vars röst tränger sig …

Varje barn ska skyddas Lue lisää »

Mitä tehdä, kun kaveri kertoo kohdanneensa seksuaalista kaltoinkohtelua ja painostamista? Mitkä salaisuudet on hyvä pitää itsellään ja mitkä kertoa aikuiselle? Nuorten seksuaalikasvatukseen on tärkeää sisällyttää tieto turvallisista aikuisista, joille voi puhua vaikeiltakin tuntuvista kaltoinkohtelun kokemuksista. Tilanteesta riippuen esimerkiksi omat vanhemmat, …

Nuorella on oikeus seksuaalikasvatukseen ja tukeen Lue lisää »

Kuka tahansa voi kohdata väkivaltaa ja kaikilla väkivaltaa kohdanneilla on oikeus saada tarvitsemansa apu ja tuki. Päihteiden aktiivikäyttäjät ovat ryhmä, jotka usein jäävät vähemmälle huomiolle seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta keskusteltaessa. Usva-hankkeessa (2017-2019) tarjotaan tukea päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaaman seksuaalisen väkivallan kokemuksiin. Työssämme …

Päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaama seksuaalisuutta loukkaava väkivalta Lue lisää »

Asunnottomien naisten kokema väkivalta voi olla psyykkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista tai henkistä. Iso-Britanniassa, jopa 95% asunnottomista naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa ja 80% seksuaalista väkivaltaa. Päihdehuollon naisasiakkaista yli 90% on kohdannut fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa aikuisiällä. Myös lähisuhdeväkivalta on …

Väkivalta liittyy lähes aina naisten asunnottomuuteen Lue lisää »

Suomeen muuttaneet naiset eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan moninainen joukko yksilöitä, joilla jokaisella on oma tarinansa. Eri elämäntilanteista ja taustoista huolimatta naisia yhdistää se, että he joutuvat kantasuomalaisia naisia todennäköisemmin syrjinnän tai väkivallan kohteiksi – joskus pelkästään ulkonäön tai nimen …

Suuri osa maahanmuuttajanaisten kokemasta väkivallasta jää piiloon Lue lisää »

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä. Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan joka kolmas nainen Suomessa on kokenut parisuhdeväkivaltaa joko nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toisiksi turvattomin maa naisille ja suomalaisista naisista lähes puolet (47%) kertoi …

Jokaisella on oikeus tukeen Lue lisää »