Ljus, inte våld

Våld kan drabba vem som helst och alla som blivit bemötta av våld har rätt till stöd och hjälp. Speciellt kvinnor är i ett stort behov av stöd, eftersom de har en förhöjd risk att utsättas för våld. Till exempel kvinnor som använder droger kan dagligen utsättas för sexuellt våld. Ingen berättelse om våld är den andra lik, vare sig det handlar om någon som är hemlös, invandrare, hör till en sexuell minoritet, åldring, ungdom eller en kvinna med funktionsvariation. Den som utsätts för våld bär aldrig skulden. Alla har rätt till stöd.

Ljus, inte våld är en kampanj som ordnas varje höst av Finlands nationella våldsobservatorium. Kampanjen försvarar kvinnors mänskliga rättigheter, kroppsliga integritet och rätt till ett liv utan våld. Kampanjen kulmineras den 25 november under Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

År 2019 leds kampanjen av Naisten Linja och Exit ry:s Usva-projekt. De regionala evenemangen koordineras av Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry.

Delta i kampanjen på sociala medier genom att använda #ljusintevåld och #valoaeiväkivaltaa