Nuorella on oikeus seksuaalikasvatukseen ja tukeen

Mitä tehdä, kun kaveri kertoo kohdanneensa seksuaalista kaltoinkohtelua ja painostamista? Mitkä salaisuudet on hyvä pitää itsellään ja mitkä kertoa aikuiselle?

Nuorten seksuaalikasvatukseen on tärkeää sisällyttää tieto turvallisista aikuisista, joille voi puhua vaikeiltakin tuntuvista kaltoinkohtelun kokemuksista. Tilanteesta riippuen esimerkiksi omat vanhemmat, koulun henkilökunta ja useat järjestöt tarjoavat apua ja tukea nuorille, joiden omia rajoja on rikottu. Tukea voi saada chatin, puhelimen ja kasvokkain tapahtuvan keskustelun avulla. Häpeän ja syyllisyyden poistaminen ja oikean tiedon antaminen myös ennaltaehkäisevästi niin kotona, kouluissa kuin harrastustoiminnassakin tukee nuoren omia rajoja ja itsemääräämisoikeutta. Aikuisen velvollisuus on nostaa seksuaalisen kaltoinkohtelun teema esille ja antaa lupa puhua asiasta.

Nuori voi kohdata kaltoinkohtelua missä tahansa tilanteessa: koulussa, harrastusten parissa, työharjoittelussa, kotona tai yleisillä paikoilla. Tekijä on monesti joku tuttu henkilö: oma kumppani, kaveri, valmentaja tai sukulainen, johon nuori luottaa. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi olla myös tilanteet, joissa ei ole tapahdu rikosta.

Laki suojaa nuoren seksuaalisuutta ja kehitystä. Aikuinen ei saa kohdistaa seksuaalisia tekoja alle kuusitoistavuotiaaseen. Suojaikäraja on kahdeksantoista, jos vanhempi osapuoli on auktoriteettiasemassa nuoreen. Myös houkuttelu, suostuttelu ja vastineen tarjoaminen seksuaalisesta teosta alle kahdeksantoistavuotiaalle on rikos. Nuorella on oikeus halutessaan tutustua seksiin omassa tahdissa samassa elämäntilanteessa olevan nuoren kanssa. Seksuaalisuuden on tarkoitus olla positiivinen ja iloa tuottava asia elämässä, eikä siihen koskaan liity painostus, uhkailu tai muut epämiellyttävät tilanteet.

Netta Puustinen
Vapaaehtoistyön ja kohtaavan työn suunnittelija
Nuorten Exit