Väkivaltaobservatorio

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden muodostama verkosto naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Observatorio seuraa lainsäädäntöä, ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ja toimii naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena asiantuntijana.Väkivaltaobservatorio on osa European Women’s Lobbyn EWL European Observatory against Violence against Women -verkostoa, joka toimii naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Väkivaltaobservatorio perustettiin vuonna 2005, ja sitä koordinoi Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry. Observatorion puheenjohtaja vaihtuu vuosittain.

Puheenjohtaja 2023

Erja Saarela, Exit ry

 

Sihteeri

Jasmiina Salin, järjestökoordinaattori, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
[email protected]

Toiminnassa mukana olevat järjestöt

Arvot ja periaatteet

Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion arvot ja periaatteet noudattavat European Women’s Lobbyn (EWL) näkemyksiä.

1. Feministinen näkökulma

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään rakenteellisena ongelmana, jonka juuret ovat sukupuolten välisessä epätasa-arvossa ja valtasuhteissa. Käsityksemme naisiin kohdistuvasta väkivallasta pohjautuu Pekingin toimintaohjelmaan: ”Naisiin kohdistuva väkivalta on osoitus naisten ja miesten historiallisesti eriarvoisista valtasuhteista, jotka ovat johtaneet siihen, että miehet ovat alistaneet ja syrjineet naisia, sekä estäneet naisten tasavertaisuuden. Naisiin läpi elämän kohdistuva väkivalta juontuu oleellisesti kulttuurisista malleista, varsinkin tiettyjen perinteisten tai tavanomaisten käytäntöjen haitallisista vaikutuksista sekä kaikkiin rodullisiin, sukupuolisiin, kielellisiin tai uskonnollisiin äärimmäisyyksiin liittyvistä teoista, jotka pitävät naiset alistetussa asemassa perheissä, työpaikoilla, yhteisöissä ja yhteiskunnissa.”

2. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta sekä yksityisessä että julkisessa tilassa on ihmisoikeusloukkaus.

3. Naisten itsemääräämisoikeus ja voimaantuminen

Kansalaisjärjestöjen on naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä edistettävä naisten itsemääräämisoikeutta ja voimaantumista.

4.Prostituutio ja ihmiskauppa

Prostituutio ja ihmiskauppa ovat vakavia naisiin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia.

5.Moninaisuuden tunnustaminen

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä on huomioitava naisten väliset erot ja moninaisuus.