Hallitusohjelmatavoitteet 2015 – 2019

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus). Sopimuksen asettamat velvoitteet on toteutettava kunnolla ja erityisesti väkivallan uhrien palveluihin on panostettava nykyistä enemmän.

  • Turvakodeille ja matalan kynnyksen palveluille on osoitettava riittävä rahoitus.
  • Turvakotiverkosto on laajennettava kansainvälisten suositusten mukaiseksi.
  • Väkivallan uhreja auttava valtakunnallinen 24/7 puhelinpalvelu on otettava käyttöön.
  • Sovittelun käyttäminen lähisuhdeväkivaltarikoksissa on kiellettävä.
  • Lähisuhdeväkivalta on otettava huomioon määrättäessä lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista.

Väkivallan vastaisen työn yhteensovittamiseksi on perustettava tehokas koordinaatioelin.

Ihmiskauppa ja prostituutio

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan mukaan Suomessa on puutteita seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan ja sen uhrien tunnistamisessa. Tämän vuoksi suuri osa uhreista jää vaille apua, ja ihmiskaupparikoksista syytetään ja tuomitaan huomattavan vähän. Nykyinen lainsäädäntö ei puutu tehokkaasti prostituution kysyntään.

  • Seksin ostaminen on kriminalisoitava seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan kysynnän vähentämiseksi.
  • Ulkomaalaislaissa oleva pykälä, jonka perusteella henkilö voidaan poistaa maasta seksuaalipalvelujen myynnin perusteella, on kumottava.
  • Järjestyslain kielto seksuaalipalvelujen myynnistä julkisella paikalla on kumottava.
  • Poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja ja osaamista on lisättävä ihmiskaupan tunnistamiseksi, tutkimiseksi ja syyttämiseksi.