Sosionomiopiskelijat Valoa, ei väkivaltaa-kampanjassa

Väkivalta satuttaa jokaista.

”Jos olisi tullut yksikin lyönti, olisin varmasti lähtenyt. Henkinen parisuhdeväkivalta oli minulle vieras termi. Kun luin aiheesta, tajusin, ettei suhteemme ole terve. Pelkäsin miestäni koko ajan enemmän. Henkinen väkivalta on tuomittavaa siinä missä fyysinenkin.” kommentoi Heidi Holmavuo Tehy-lehden artikkelissa (2017).

Valoa, ei väkivaltaa-kampanja järjestetään vuosittain joka syksy. Kampanja huipentuu YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.2019. Tänä vuonna teemana on, jokaisella on oikeus tukeen. Kampanjassa puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään.

Sosionomiopiskelijoina olemme lähteneet mukaan tähän väkivallan vastaiseen kampanjaan tekemään ensimmäistä projektiamme opiskelujemme tiimoilta. Olemme saaneet projektilta paljon tähän mennessä; pääsimme mukaan työyhteisön palavereihin ideoimaan kampanjapäivää ja tulemme olemaan IsoKristiinassa Lappeenrannassa kampanjapäivässä vahvasti mukana.

Toteutukseemme on kuulunut muun muassa postereiden tekemistä väkivallan eri muodoista. Tänä vuonna lähisuhdeväkivaltaan menehtyneitä naisia on 18. Siihen liittyen aiomme paistaa palaneita pipareita symboloimaan väkivaltaan menehtyneiden naisten lukumäärää ja nämä tuodaan esille kampanjassa. Kampanjapäivänä on myös mahdollisuus tuoda IsoKristiinan läheisyyteen kynttilöitä muistoksi menehtyneille ihmisille sekä yleisesti ottaen väkivaltaa vastaan.

Sosionomiopiskelijan näkökulmasta meidän on pohdittava jatkuvasti sosionomin ydinosaamisalueita, joita ovat muun muassa sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakasosaaminen sekä kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen. Olemme huomanneet näiden kompetenssien näkyvän tässä kampanjassa selvästi.
Eettiseen osaamiseen kuuluu esimerkiksi se, että osaa edistää yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa. Tämä kampanja on omiaan edistämään ihmisten oikeutta tukeen ja väkivallattomaan elämään riippumatta siitä onko esimerkiksi maahanmuuttajataustainen, päihteidenkäyttäjä, asunnoton tai nuori. Osa eettistä osaamista on myös se, että osaa asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle ja tätähän nimenomaan kampanja edustaa.

Asiakasosaaminen on myös olennaisen osa sosionomin osaamista. Kampanjapäivänä meidän tarkoituksenamme on tehdä gallupia ohikulkeville ihmisille aiheesta ”mitä turvallisuus sinulle merkitsee?”. Tässä vaiheessa on tärkeää luoda turvallinen ja luotettava vuorovaikutussuhde kohtaamaamme ihmiseen, jotta keskustelua voi syntyä. Asiakasosaamiseen kuuluu myös se, että osaa soveltaa muun muassa ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia. Kohtaamistilanteissa gallupin suhteen voi ilmetä huoli toisesta ja silloin sosionomiopiskelijoina voimme ohjata asiakkaan Huolituoliin, joka on Saimaan kriisikeskuksen järjestämä mahdollisuus päästä keskustelemaan ammattilaisen kanssa kampanjassa.

Yksi sosionomin osaamisalueista on myös kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen. Sosionomi osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia kansallisia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä. Hän kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennettujen ihmisten etuja sekä tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja vastuullisille toimijoille tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista. Hän osaa myös edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Väkivallan uhriksi joutuminen lisää epätasa-arvoa sekä huono-osaisuutta. Tämä ajatus on herättänyt meissä paljon ajatuksia sekä tunteita ja tämä kehittää myös samaan aikaan ammatillisuuttamme ja reflektiokykyämme. Kampanja tuo haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennettujen ihmisten äänen kuuluviin, tai ainakin herättelee ihmisten ajatuksia asiaan. Valoa, ei väkivaltaa-kampanja tuo myös tietoa aiheesta vastuullisille toimijoille. Kampanjapäivänä tehtävä gallup osallistaa ihmisiä ja meidän roolimme on tehdä tärkeää vaikuttamistyötä Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry:n nimissä sosionomiopiskelijoina.

Teemana on, Jokaisella on oikeus tukeen. Muista, niin on sinullakin!

Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Sini ja Heidi