Jokaisella on oikeus tukeen

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä. Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan joka kolmas nainen Suomessa on kokenut parisuhdeväkivaltaa joko nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toisiksi turvattomin maa naisille ja suomalaisista naisista lähes puolet (47%) kertoi kokeneensa fyysistä väkivaltaa. Huolimatta synkistä luvuista, valtion resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ovat riittämättömiä.

Suomi on allekirjoittanut naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen tähtäävän Istanbulin sopimuksen jo vuonna 2015, mutta sen velvoittamia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Suomi on saanut viime vuosina kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta lukuisia huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä ja väkivallan vastaisten toimien sekä niiden rahoituksen riittämättömyydestä. Muun muassa maaliskuussa 2018 CEDAW-komitea antoi Suomelle langettavan päätöksen riittämättömistä toimista lähisuhdeväkivallan torjumisessa.

Syyskuussa 2019 naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vastainen asiantuntijatyöryhmä GREVIO listasi Suomelle lukuisia parannusehdotuksia, jotta se täyttäisi kansainväliset vaatimukset naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja kohtaamiseksi. Yhtenä vaatimuksena on varmistaa, että erityisen haavoittuvissa asemissa olevat naiset saavat tarvitsemiaan tukipalveluita. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi turvakotipaikkojen saatavuus tulisi varmistaa syrjäseuduilla asuville naisille, vammaisille naisille, romaninaisille sekä naisille, joilla on päihdeongelma.

Vaikka kuka tahansa voi kohdata väkivaltaa, ovat tietyt ryhmät erityisen alttiita joutua väkivallan kohteeksi. Näihin ryhmiin kuuluvat naiset ovat myös suuremmassa riskissä jäädä ilman apua ja tukea väkivaltaa kohdatessaan. Siksi haluamme tänä vuonna Valoa, ei väkivaltaa -kampanjalla saada heidän äänensä kuuluviin. Tässä blogissa tullaan marraskuun ajan julkaisemaan kirjoituksia naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja nostamaan esiin ryhmiä, joiden moninaisiin tuen tarpeisiin yhteiskunnan tulee kyetä vastaamaan nykyistä paremmin. Väkivalta ei ole koskaan sen kohteeksi joutuneen syy. Jokainen väkivaltaa kohtaava on kaiken avun ja tuen arvoinen. Jokaisella on oikeus tukeen.

Kampanja huipentuu YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen päivään 25.11., jolloin järjestämme tapahtumia ympäri Suomea.

Voit osallistua kampanjaan myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #valoaeiväkivaltaa